Home / Vrijwilligers
Vrijwilligers Zorghoeve 't Binnenveld
Vrijwilligers Zorghoeve ’t Binnenveld

Vrijwilligers hebben bij Zorghoeve ’t Binnenveld een bijzondere en zeer gewaardeerde taak bij de dagbesteding van onze cliënten.

Vrijwilligers gaan – als niet-werknemers – een vrijwillige onverplichte binding met ons aan, maar vanzelfsprekend is vrijwilligerswerk niet geheel vrijblijvend. De vrijwilligers maken deel uit van de organisatie en raken daarbij verbonden met de mensen die hier dagopvang hebben en met degenen die hier werken.

Duidelijke afspraken met vrijwilligers

Het maken van wederzijdse duidelijke afspraken is een voorwaarde voor een goede samenwerking. Vrijwilligers worden op de hoogte gesteld  van allerlei zaken die in de eerste plaats voor de vrijwilliger zelf van belang zijn, maar ook voor onze organisatie.

Inzet als vrijwilliger als prettig ervaren

Graag geeft Zorghoeve ’t Binnenveld samen met u als vrijwilliger inhoud aan onze visie op zorg en de kwaliteit daarvan ten behoeve van onze cliënten.

U wordt van harte uitgenodigd hieraan een bijdrage te leveren en wij hopen dat u uw inzet hier als prettig zult ervaren.

Neem voor meer informatie over vrijwilligerswerk CONTACT op met Zorghoeve ’t Binnenveld.

Vrijwilligers Zorghoeve ’t Binnenveld

Vrijwilligers Zorghoeve ’t Binnenveld